e-fatura destek - e-defter giriş - e-defter fiyatları

E-Fatura Destek ve Yardım

E-Fatura Konusunda Mikro Yazılım Destekli Çözümlerimizi Görmek İçin Bize Ulaşın

GİB Portal Entegrasyonu

 1. Entegrasyon (Firmanız GİB ile direkt bağlantılı), 2. Özel Entegrasyon (Firmanız Entegratör ile Entegratör, GİB ile bağlantılı) ve 3. Portal (www.gib.gov.tr web sayfası üzerinden manuel kullanım) olmak üzere 3 E-Fatura kullanım yöntemi bulunmaktadır. Mikro E-Fatura Portal modülü ile 3. yöntemi kullananlara hizmet verilir.

Entegratör Ara Bağlantısı Yok

 Firmanıza kesilen alım faturalarınız Mikro ile GİB arasındaki online entegrasyon sayesinde direkt E-Fatura Listesine düşecek ve sadece tek tuş ile normal fatura listesine kabulünüz sonrası aktarılabilecektir. Aracı olarak herhangi bir entegratör olmadığı için tüm işlemler sadece DİA aracılığı ile sorunsuz gerçekleşmektedir.

Mikro Yazılım Entegratör Olarak Garantör Bir Yapıda Sizelere Hizmet Sunmaktadır.

E-Fatura Süreci Yönetimi

  • GİB Online Direkt Entegrasyon
  • 7×24 Kesintisiz Hizmet
  • Entegratör Ara Bağlantısı Yok
  • Yüksek Performans
  • E-Defter lisansı ile Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından tanımlanan E-Defter formatına %100 uyumlu bir şekilde firmanızın E-Defter XML entegrasyonunu mali mühür imzanız ile imzalayarak yapabilirsiniz.

E-Fatura Online Entegrasyon:

 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır. İşletmeler e – Fatura mükellefi olmayan müşterilerine elektronik ortamda fatura düzenleyip gönderebilmek ve bu faturaların ikinci nüshalarının elektronik ortamda saklanabilir.
e-defter giriş-e-arşiv programı
e-arşiv programı

e-arşiv programı nedir zorunluluk koşulları nedir. E arşiv zorunluluğu 2020 yılı ve yeni düzenlenen kanun itibari ile gelirler idaresi tarafından net olarak belirlenmiş olan bu zorunluluğun şartları E fatura kullanan…

e-fatura kullanımı-e-fatura nedir- e-fatura fiyatları için-E-fatura Fiyatları Yüksek mi?-e-fatura programı ayarları
e-fatura programı ayarları

E-Fatura Programı Ayarları ve Hakkındaki Tüm Bilgiler E-Fatura programı ayarları öncesi, Türkiye’de yayımlanmış olan 397 sıra no.lu tebliğ gereği 2010 yılından itibaren e-fatura kullanılımı yapısına geçilmiş ayrıca veri format, standardı…

e-fatura kullanımı-e-fatura nedir- e-fatura fiyatları için-E-fatura Fiyatları Yüksek mi?-e-fatura programı ayarları
E-fatura Fiyatları Yüksek mi?

E-fatura Fiyatları Yüksek mi? E-fatura Fiyatları Yüksek mi? Özellikle E-Ticaret yapan firmalar kesinlikle geçmelidir diyebiliriz. Faturaların elektronik ortamda gönderilip alınmasını sağlayan yazılıma e-fatura adı verilir. Program kağıt fatura çıkarmaz. Faturalar…

en uygun e-fatura fiyatları
En Uygun E-Fatura Fiyatları

En Uygun E-Fatura Fiyatları Faturaları gönderip alabilmek ve saklayabilmek için kullanılan dijital sisteme e-fatura denilir. Kağıt ve diğer masraflardan kurtulmayı sağlayan elektronik sistem çok avantajlıdır. Bazı işletme ve firmalar e-fatura…

E-Fatura Destek

Neden E-Devlet Çözümleri?

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-Fatura Destek ve Yardım yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

E-Fatura Destek ve Yardım Fiyatları Yüksek mi?

Faturaların elektronik ortamda gönderilip alınmasını sağlayan yazılıma e-fatura adı verilir. Program kağıt fatura çıkarmaz. Faturalar dijital ortamda alıcıya ve satıcıya iletilir. Belli özellikleri taşıyan firmaların e-fatura kullanması şarttır. Diğer firma ve işletmeler de kendilerine zorunlu olacağını düşündüklerinden E-Fatura Destek ve Yardım fiyatları araştırması yapmaktadır. Avantajları çok fazla olan e-fatura fiyatları yüksek olmayıp faydasına göre düşük olduğu bile söylenebilir.

Elektronik ortamda hazırlanan belgede bir faturada bulunması gereken bütün bilgilere yer verilir. Sadece alıcı ve satıcı arasındaki fatura iletimi kağıtla değil elektronik imkanlar üzerinden sağlanır. 5 Mart 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan uygulama ile birlikte kağıt israfına son verip iş yükünün azaltılması hedeflenmiştir. İşletmelerde kullanılacak olan e-fatura programının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen veri formatı ve standardında olmalıdır.

E-Fatura Destek