E-fatura Fiyatları Yüksek mi?

e-fatura kullanımı-e-fatura nedir- e-fatura fiyatları için-E-fatura Fiyatları Yüksek mi?-e-fatura programı ayarları

E-fatura Fiyatları Yüksek mi?

E-fatura Fiyatları Yüksek mi? Özellikle E-Ticaret yapan firmalar kesinlikle geçmelidir diyebiliriz. Faturaların elektronik ortamda gönderilip alınmasını sağlayan yazılıma e-fatura adı verilir. Program kağıt fatura çıkarmaz. Faturalar dijital ortamda alıcıya ve satıcıya iletilir. Belli özellikleri taşıyan firmaların e-fatura kullanması şarttır. Diğer firma ve işletmeler de kendilerine zorunlu olacağını düşündüklerinden e-fatura fiyatları araştırması yapmaktadır. Avantajları çok fazla olan e-fatura fiyatları yüksek olmayıp faydasına göre düşük olduğu bile söylenebilir.

Elektronik ortamda hazırlanan belgede bir faturada bulunması gereken bütün bilgilere yer verilir. Sadece alıcı ve satıcı arasındaki fatura iletimi kağıtla değil elektronik imkanlar üzerinden sağlanır. 5 Mart 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan uygulama ile birlikte kağıt israfına son verip iş yükünün azaltılması hedeflenmiştir. İşletmelerde kullanılacak olan e-fatura programının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen veri formatı ve standardında olmalıdır.

Paketlere Göre E-Fatura Fiyatları

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-fatura sistemi ile alıcı ve satıcı arasında karşılıklı güveni tesis etmek istemektedir. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak olan e-fatura programı çeşitli paketler halinde kullanıcılara sunulur. İşletmeler kullandıkları programa göre e-fatura ek modülü almalıdır. Ek modüllerde sunulan özellikler farklı farklıdır.

Örneğin Standart Ön Muhasebe ek modülünde e-fatura programı tek bilgisayarda çalışır. Başka bilgisayardan erişim sağlanamaz. Oysaki Online Ön Muhasebe ek modülünde ise internete bağlanan her bilgisayardan erişim sağlanıp işlem yapılabilir. Modüllerde farklı özelliklere yer verildiğinden e-fatura fiyatları farklılık göstermektedir. İşletmeler şartlarını göz önünde bulundurup tercih yapmalıdır.

E-fatura Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Zamandan tasarruf sağlayan, personel ve kaşıt maliyeti başta olmak üzere birçok maliyet giderinde azalma sağlayan e-fatura programlarının fiyatları programın içinde bulunan ek paketlere göre farklılık göstermektedir. E-fatura programı sadece e-fatura kesmek e fatura almak ve e-faturaları saklamak-arşivlemek fonksiyonunu kapsayan sade paket en düşük fiyatlı modeldir. E-fatura programına dahil olan entegre programlara göre e-fatura fiyatları değişiklik göstermektedir.

E-fatura programını satın alırken satış yapan şirketin e-fatura programının satışından sonra destek hizmetinin olmasına dikkat edilmelidir. E-fatura uygulamasına geçen vergi mükellefinin farklı bir masrafı da e-imza ya da mali mühür masrafıdır. E-imza ve mali mühür olamadan e-fatura sistemine geçiş yapılamamaktadır. E-imza/mali mühür için Kamu Sertifikasyon Merkezine bir tutar ödenmesi gerekmektedir ve bu tutar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

E-fatura Fiyatlarında Kontör Uygulaması E-fatura Fiyatları Yüksek mi?

E-fatura programı satışı ve entegrasyonu yapan firmalar öncelikle deneme programı ile şirketlere e-fatura programını kullandırmaktadırlar. Deneme süresi sonunda şirket memnun kaldığı takdirde şirketin e-fatura fiyatları üzerinden programı satın almaktadır. E-fatura programı satışı yapan bazı firmalar kontör uygulaması ile satış yapmaktadırlar. E-fatura Fiyatları Yüksek mi?

E-fatura Fiyatları Yüksek mi? Kontör uygulamasında e-fatura programı şirkete ücretsiz olarak kurulmakta ve program üzerinden kesilen ve alınan faturalara göre kontör alımı yapılmaktadır. Önden ödeme sistemi olarak bilinen bu sistemde şirket göndereceği ya da alacağı fatura kadar kontör almaktadır. E-fatura programının şirkete her kalemde sağladığı maliyet azalmasını ve zaman tasarrufu olarak bakıldığında e-fatura programı çok karlı bir programdır.

E-fatura Fiyatları Yüksek mi? bize danışman için iletişime geçebilirsiniz

Bir cevap yazın