E-İrsaliye nedir

E-Fatura Destek ve Yardım

E-Fatura Konusunda Mikro Yazılım Destekli Çözümlerimizi Görmek İçin Bize Ulaşın
E-Fatura Destek

e-irsaliye nedir?

e-irsaliye nedir açıklaması kısaca : Türkiye Cumhuriyeti Gelirler İdaresi Başkanlığının 487 vergi ulusal kanunnamesi gerekliliği e-fatura kullanan firmalar tarafından 2020 yılında zorunluluk olmakla la beraber internet ortamında oluşmuş evraktır. Gelirler idaresinin irsaliye evrak şeklinin elektronik ortamda şekil alması dışında;

  • E-Fatura Kullanan Şirketler Tarafından Kullanma İsteği Olabilir.
  • Bu e-belge 1-1-2018 yılı itibari ile isteğe bağlı kullanılabilmektedir.

 

Görüldüğüne istinaden e belge yakında zorunlu duruma gelecek görünmektedir.

Revize Edilen Bu Zorunluluk;

Gerekli kriterleri sağlayan mükelleflerin e-İrsaliye’ye geçiş zorunluluğu 1.1.2019 tarihi belirtilmişti.

Sonrasında Yapılan Değişiklik e-İrsaliye Uygulaması’na geçiş tarihi 1.7.2019 olarak açıklanmıştır.

 

  1. 6-6-2002 tarihi 4760 sayılı Ö.T.V. Kanununa istinaden kayıtlı evrak imal, ithalinde, tesliminde vb. faaliyet durumuna istista Enrj.Piyasa Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans (bayilik lisansları’da dahil) mükelleflerin ürünlerinin sevk durumları,
  2. 6-6-2002 tarih ve 4760 Ö.T.V kanunnamesine ekl 3.sayılı listede bulunan malları imal, yapım ve ithalini gerçekleştirenler ile son tüketici kapsamı dışında mükelleflere satış yapan mükelleflerin (3.) sayılı kanuna istinaden stok sevkiyatı,
  3. 213 nolu Maden Knn. Kapsamı ile ticaret / sertefika sahibi firmalarin ruhsat ve sertifikası yetkilileri doğrultusunda bulunan gerçek ve tüzel ruhsat serfetikaları gerekliliğinde malların sevkiyatı işlemleri,
  4.  442001 tarih 4634 nolu Şeker Kann. 2. madde (e) tanımlı olan ürünlerin (Beyaz şeker , standart şeker, rafine, küp şeker ve kristal şeker), tam ve yarı beyaz şeker, rafine edilmiş şeker, ham işlenmemiş şeker ve kahverengi esmer şeker olarak tanımlanmış, pancar ile kamış ile üretilen kristal oluşmuş sakaroz ve nişasta unsurlu izoglukoz, likid veya kuru olarak glukoz şurubu, sakaroz veya inverter şekerleme yanısıra her ikisi ile karışım olan su ile çözülme durumu sonucunda olan şeker çözelti ve ürünleri) üretim ve ticaret sevki yapan firmalar
  5. e-Fatura kapsamlı metal demir, çelik (GTİP – 72) demir, çelik ürünleri imal ve satış (GTİP – 73) imal, ithal ve sevk işlemleri gerekliliği
  6. Gida Hayvancılık ve Tarım Bakanlığı istisna kapsamında göbre ve tarım ürünlerinin ayrıca tüketici ye yapılan satış ve sevk kayıt işlemleri gerekliliği
  7. e-fatura kapsamı ve matrah 25 Milyon ciro yapmış 2017 kapsam yılı olan satış yapan ciro sahipli şirketler

Yukarıdaki mükellefler, e-İrsaliye Kullanımına zorunlu kullanarak aynı şekilde e-irsaliye kullanımı da yapmak zorundadırlar. Bu kanuna uymayan şirketler belirlenen cezalar ile cezalandırılır.”

24-10-2018 tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı yönergesinde geçerli olmuş, Yasallaşmış Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile (Sıra No:487) e-irsaliye ye geçmek zorundadırlar.

 

Detaylı E-İrsaliye Hakkında Bilgi Almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Mikrodaki Destekçiniz.

Mikro Yazılım Destekli Çözümlerimizi Görmek İçin Bize Ulaşın