e-fatura destek - e-defter giriş - e-defter fiyatları

E-Fatura Destek ve Yardım

E-Fatura Konusunda Mikro Yazılım Destekli Çözümlerimizi Görmek İçin Bize Ulaşın

GİB Portal Entegrasyonu

 1. Entegrasyon (Firmanız GİB ile direkt bağlantılı), 2. Özel Entegrasyon (Firmanız Entegratör ile Entegratör, GİB ile bağlantılı) ve 3. Portal (www.gib.gov.tr web sayfası üzerinden manuel kullanım) olmak üzere 3 E-Fatura kullanım yöntemi bulunmaktadır. Mikro E-Fatura Portal modülü ile 3. yöntemi kullananlara hizmet verilir.

Entegratör Ara Bağlantısı Yok

 Firmanıza kesilen alım faturalarınız Mikro ile GİB arasındaki online entegrasyon sayesinde direkt E-Fatura Listesine düşecek ve sadece tek tuş ile normal fatura listesine kabulünüz sonrası aktarılabilecektir. Aracı olarak herhangi bir entegratör olmadığı için tüm işlemler sadece DİA aracılığı ile sorunsuz gerçekleşmektedir.

Mikro Yazılım Entegratör Olarak Garantör Bir Yapıda Sizelere Hizmet Sunmaktadır.

E-Fatura Süreci Yönetimi

  • GİB Online Direkt Entegrasyon
  • 7×24 Kesintisiz Hizmet
  • Entegratör Ara Bağlantısı Yok
  • Yüksek Performans
  • E-Defter lisansı ile Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından tanımlanan E-Defter formatına %100 uyumlu bir şekilde firmanızın E-Defter XML entegrasyonunu mali mühür imzanız ile imzalayarak yapabilirsiniz.

E-Fatura Online Entegrasyon:

 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır. İşletmeler e – Fatura mükellefi olmayan müşterilerine elektronik ortamda fatura düzenleyip gönderebilmek ve bu faturaların ikinci nüshalarının elektronik ortamda saklanabilir.
E-Fatura Problemler ve Çözümler
E-Fatura Problemler ve Çözümler

E Fatura Problemleri ve Çözümleri E-Fatura problemleri ve çözümleri nelerdir, nelere dikkat etmelisiniz. Stok, cari veya hizmet masraf kart eksikleri E fatura dizayn sorunu Kullanılan muhasebe programı sürümü  Personel bilgi…

e-fatura e-dönüşüm destek
E-Fatura ve E-Dönüşüm Destek

E-Fatura Destek E-fatura Destek ve E-Dönüşüm Nedir E-Fatura evrak olan belgenin interaktif ortamda dijital görüntüsüdür. Belgenin düzgün şekilde taraflar arasındaki iletişimlerinin bir bütünüdür. E-Fatura neden gereklidir? E fatura mükellef zorunluluk…

E-Fatura Destek 2021
E-Fatura Destek 2021

E-Fatura Destek 2021E-fatura destek nedir ve amaçlarımız ? E fatura kurulumu E fatura iletişimi Entegratör destek birimi Gelirler daire başkanlığı takipleri ve versiyon çözümleri Güncelleme hizmetleri ve yazılımın sorunsuz çalışması…

e-defter giriş-e-arşiv programı
e-arşiv programı

e-arşiv programı nedir zorunluluk koşulları nedir. E arşiv zorunluluğu 2020 yılı ve yeni düzenlenen kanun itibari ile gelirler idaresi tarafından net olarak belirlenmiş olan bu zorunluluğun şartları E fatura kullanan…

E-Fatura Destek

Neden E-Devlet Çözümleri?

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-Fatura Destek ve Yardım yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

E-Fatura Destek ve Yardım Fiyatları Yüksek mi?

Faturaların elektronik ortamda gönderilip alınmasını sağlayan yazılıma e-fatura adı verilir. Program kağıt fatura çıkarmaz. Faturalar dijital ortamda alıcıya ve satıcıya iletilir. Belli özellikleri taşıyan firmaların e-fatura kullanması şarttır. Diğer firma ve işletmeler de kendilerine zorunlu olacağını düşündüklerinden E-Fatura Destek ve Yardım fiyatları araştırması yapmaktadır. Avantajları çok fazla olan e-fatura fiyatları yüksek olmayıp faydasına göre düşük olduğu bile söylenebilir.

Elektronik ortamda hazırlanan belgede bir faturada bulunması gereken bütün bilgilere yer verilir. Sadece alıcı ve satıcı arasındaki fatura iletimi kağıtla değil elektronik imkanlar üzerinden sağlanır. 5 Mart 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan uygulama ile birlikte kağıt israfına son verip iş yükünün azaltılması hedeflenmiştir. İşletmelerde kullanılacak olan e-fatura programının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen veri formatı ve standardında olmalıdır.

E-Fatura Destek